Stockholm Spine Center Enkätinmatning


Bästa/e patient

Vi önskar att du fyller i frågeformuläret och sänder in till oss inför mottagningsbesöket.

Efter att vi gått igenom din remiss kommer du att erbjudas tid hos specialutbildad ryggsjukgymnast eller ryggkirurg efter vad vi bedömer lämpligast. Ryggsjukgymnast och ryggkirurg samarbetar för de fall där kompletterande bedömning behövs.
  • Ange aktuella telefonnummer och gärna din mailadress.
  • Det är viktigt att vi får ditt svar så snart som möjligt. Efter någon vecka får du ett nytt brev från oss med beräknad väntetid.
  • Observera att det ej går att fylla i den via telefon eller läsplatta.
  • Om du redan fyllt i enkäten nyligen behöver du inte göra det igen.
Vänliga hälsningar
Stockholm Spine Center


Behandling av personuppgifter
De uppgifter du fyller i i denna hälsoenkät samlas in med syftet att kunna erbjuda dig som patient god vård. Vi samlar in uppgifterna för att vårdpersonal ska kunna skapa sig en bild av ditt hälsotillstånd och för att på så sätt effektivisera inför ditt besök hos oss. Uppgifterna du lämnar in journalförs och du kan alltid begära att få ut en kopia av din journal för att ta del av dem. Vår personuppgiftsbehandling genomförs med stöd av 2 kap § 4 Patientdatalagen (2008:355), artikel 9.2 h) och artikel 6.1 c) GDPR.

Om du har frågor rörande vår behandling av personuppgifter är du välkommen att höra av dig till vårt dataskyddsombud.
Denna sida behöver JavaScript för att fungera!