Stockholm Spine Center Enkätinmatning


Bästa/e patient

Vi önskar att du fyller i frågeformuläret och sänder in till oss inför mottagningsbesöket.

Efter att vi gått igenom din remiss kommer du att erbjudas tid hos specialutbildad ryggsjukgymnast eller ryggkirurg efter vad vi bedömer lämpligast. Ryggsjukgymnast och ryggkirurg samarbetar för de fall där kompletterande bedömning behövs.

Ange aktuella telefonnummer och gärna din mailadress.

Det är viktigt att vi får ditt svar så snart som möjligt. Efter någon vecka får du ett nytt brev från oss med beräknad väntetid.

Observera att det ej går att fylla i den via telefon eller läsplatta.

Om du redan fyllt i enkäten nyligen behöver du inte göra det igen.

Vänliga hälsningar


Stockholm Spine Center

Personnummer:
Denna sida behöver JavaScript för att fungera!