Stockholm Spine Center Enkätinmatning


Bästa/e patient

Till dig som har fått en remiss till oss eller är på väg att få en remiss till oss.

Vi önskar att du fyller i detta frågeformulär för att vi ska kunna göra rätt prioritering till vår mottagning.

Efter att vi gått igenom din remiss och dina svar kommer du att erbjudas tid hos specialutbildad ryggsjukgymnast eller ryggkirurg efter vad vi bedömer lämpligast. Ryggsjukgymnast och ryggkirurg samarbetar för de fall där kompletterande bedömning behövs.

Ange aktuella telefonnummer och gärna din mailadress.

Det är viktigt att vi får ditt svar så snart som möjligt för innan dess görs ingen bedömning av din remiss. Efter någon vecka får du ett nytt brev från oss med beräknad väntetid.

Om vi inte får in frågeformuläret inom 1 vecka efter att vi fått remissen skickas den tillbaka till inremitterande läkare.

Vänliga hälsningar


Tycho Tullberg
Verksamhetschef

Personnummer:
Denna sida behöver JavaScript för att fungera!